7 STEG TILL MAKALÖS SJÄLVKÄNSLA

Den största hemligheten – genvägen till makalös självkänsla och självförtroende på 7 dagar

Äntligen har du bestämt dig för att få bättre självkänsla och självförtroende. Jag hoppas att du kommer få stor hjälp av den här artikeln. Den här boken kommer bl.a. lära dig hur du:

Stärker din självkänsla och självbild.

Börjar uppskatta din unikhet och dina styrkor.

Hjälper andra, inte minst barn, att bli mer självsäkra.

Förbättrar ditt självförtroende utan att du blir självcentrerad.

Relaterar självsäkerhet till ömsesidiga relationer.

… och mycket annat.

Även om du kommer lära dig genvägar till bättre självkänsla och självförtroende så kommer det inte att ske av sig självt. Du måste agera och följa de sju stegen – först då kommer du att se resultat.

Lycka till!

STEG 1: LÄR DIG VAD SJÄLVFÖRTROENDE ÄR – OCH INTE ÄR.

Hoppa inte över det här även om det känns jobbigt och onödigt. Det första steget är att förstå innebörden i begreppet ”självförtroende”. Vad är det och vad är det inte?

Självförtroende är en stark och rimlig tro på dig själv. Det innefattar en medvetenhet om dina egna styrkor och kunskap om dina förmågor. Det är ett positivt tänkesätt som bl.a. innefattar tanken att du är utrustad med nödvändiga resurser för att bemöta alla utmaningar i livet på ett positivt sätt.

Graden av självsäkerhet är resultatet av hur du ser på dig själv. Hur andra ser på dig reflekteras av din självbild. Om du har dålig självkänsla och dåligt självförtroende kommer andra människor i allmänhet ha svårt att lita på dina förmågor. Det leder ofta till en negativ spiral.

Låg självkänsla är resultatet av för mycket fokus på dina negativa och svaga sidor och vilka fel du gör. I klartext: Du är din egen värsta fiende.

Självsäkra personer lyssnar på andra människor och respekterar deras åsikter, men i slutändan är det de själva som avgör. De förlitar sig inte på andras godkännande.

Självsäkra personer har realistiska mål, försöker uppnå det som är möjligt, och kämpar för att förverkliga sina drömmar. Precis som alla andra möter de utmaningar i livet. Men till skillnad från de flesta andra blir de inte knäckt och känner sig inte misslyckade utan de tar ett steg bakåt för att utvärdera situationen och provar med bästa tillgängliga lösning. Om det ändå inte går som planerat så accepterar de att de inte alltid kan få som de vill. Från detta går de vidare med en nylärd läxa i bagaget. De är upprymda över att ta itu med nya mål och drömmar. Och viktigast av allt – deras starka tro på sina egna förmågor är intakt och de går in i nya utmaningar med insikten om att de nu är starkare, mer kapabla och bättre utrustade med visdom.

Annat som är viktigt att veta om självförtroende:

Ingen föds med självförtroende. Det tar tid att utveckla och tillämpa. Självförtroende är tillgängligt för alla – även för dig.

En självsäker person är inte säker på ALLA sina förmågor. Även en framgångsrik person har svaga sidor och saker som hon inte klarar av.

Självkänsla och självförtroende grundläggs i barndomen och formas av föräldrar och andra vuxna i omgivningen. Två viktiga faktorer är föräldrarnas beskydd och barnens förebilder. Föräldrar är ofta överbeskyddande. De vill skydda sina barn från den hårda verkligheten. Även om det sker av omtanke så kan det få ödesdigra konsekvenser. Barn som är uppfostrade på det sättet begår inga misstag och kan därmed inte lära sig av sina misstag. När det gäller förebilder ska föräldrar, syskon och andra vara goda exempel för barnen genom att tycka om sig själv, ha hög självkänsla, och nå framgång genom vara sig själva.

Självförtroende och självsäkerhet är en förmåga. Du kan lära dig vara självsäker precis som du kan lära dig laga mat eller köra bil.

Om du förlorar ditt självförtroende är det inte försvunnet för gott. Det kan ta lång tid att bygga upp det igen, men det är fullt möjligt om du vill.

STEG 2: BLI MEDVETEN OM DINA SJÄLVFÖRNEKANDE OCH SJÄLVDESTRUKTIVA BETEENDEN – OCH GÖR DIG AV MED DEM.

Förändring börjar inifrån. Du kan inte genomföra externa förändringar och tro att du kommer må bättre på insidan. Förändringsprocessen börjar med ett skifte i tankar och tankesätt. Dessa förändringar leder ofta till ändrad livsstil. Du kan förbättra ditt sätt att tänka, uppmärksamma ett skifte i ditt beteende och perspektiv, och se dig själv i en bättre dager.

Steg 2 är att bli medveten om vilka trosföreställningar och beteenden du har som begränsar dig och som hindrar dig från att vara nöjd med dig själv och känna självsäkerhet.

Fundera på det här: Hur definierar du dig själv? De flesta definierar sig själva utifrån vad andra säger och vill snarare än vad de själva vill. Många lever för bekräftelse eller godkännande från andra.

Ett bra sätt att analysera dig själv, dina tankesätt och beteenden är att börja skriva en dagbok eller journal. Skriv ner hur du ser på självkänsla och självförtroende. Skriv ner alla tankar som dyker upp. Fråga också dig själv vad som idag hindrar dig från att leva det liv som du vill leva. Skriv sedan dagligen ner vad du gör, varför du gör det och resultat av det. På så sätt kan du med lite mer distans och på ett mer objektivt sett titta på ditt liv – dina känslor, dina styrkor och svagheter och vilka aspekter i livet som du behöver förändra.

Genom att du lär dig att se på dig själv och ditt beteende på ett objektivt sätt behöver du inte vara beroende av andra människors åsikter. När du koncentrerar dig på hur du tänker och känner kring ditt beteende, din livsstil, arbete etc. får du en starkare självmedvetenhet. Detta sätter stopp för ditt destruktiva beteende att ge upp makten över dig själv till andra människor.

För att kunna förbättra ditt självförtroende måste du tro på dig själv. Om du tror på dig själv kan du lyckas med allt som du bestämmer dig för att göra. Du kanske inte lyckas första gången du försöker men du fortsätter försöka tills du lyckas.

Här följer destruktiva trosföreställningar som du ska hålla dig borta ifrån:

  • Att bara se de mörka molnen. Ex: ”Jag är ett fullständigt misslyckande när min presentation inte är helt perfekt”.
  • Att förstora det negativa och förminska det positiva. Du fokuserar så mycket på en enskild negativ kommentar, kritik eller en anmärkning att du helt glömmer de bra och positiva aspekterna. Ex: ”Jag fick bara godkänt på mitt biologiprov, nu kommer jag aldrig kunna komma in på läkarutbildningen”.
  • Att okritiskt acceptera känslor som sanning. Ex: ”Jag känner mig ful och därför måste det vara sant”.
  • Att överbetona ”borde”-påståenden. ”Borden” reflekterar vanligtvis andras krav och prioriteringar istället för att uttrycka dina egna behov och önskemål. Ex: ”Alla borde ha en karriärplan redan i gymnasiet. Jag har ingen och därför är det något fel med mig”.
  • Att sätta etiketter. ”Jag är alltid en förlorare och det är mitt fel”.
  • Att ha svårt att acceptera lovord och komplimanger. ”Gillar du verkligen den här klänningen? Jag tycker jag ser förskräcklig ut i den”.

 STEG 3: ACCEPTERA DIG SJÄLV

Med större självmedvetenhet kommer insikt om dina svagheter. Det är oundvikligt. Misströsta inte av den upptäckten. Lär dig att omfamna och acceptera dig själv såsom du är som människa. Alla är unika med distinkta förmågor, kvaliteter och karaktärsdrag. Vi föds olika av en anledning. Jämför aldrig själv med andra.

Det finns inget annat som förstör ditt självförtroende som att jämföra dig själv med människor omkring dig. Det är dumt att bygga din självbild och ditt självförtroende utifrån orealistiska jämförelser.

Du är unik. Du är resultatet av 23 kromosomer från din far och 23 kromosomer från din mor.

Genetiker har räknat ut att chansen att dina föräldrar från ett barn som är precis likadant som du är 1 på 102,000,000,000 (102 miljarder!). Varför ska du då jämföra dig med andra människor?

Du har ditt eget unika värde som skiljer sig från alla andra människor, för du är unik på ditt eget speciella sätt.

STEG 4: FÖRBÄTTRA DIN ”INRE DIALOG”

Om det vore möjligt att koppla in hörlurar i ditt sinne och lyssna på vad du säger till dig själv hela dagarna, kan du vara ganska säker på att majoriteten av dessa meddelanden skulle vara negativa. Då är det inte konstigt att resultatet blir ett självkritiskt och självdestruktivt beteende.

Försök att varje dag skapa en vänligare inre dialog. Det gör du genom att ersätta självkritik med positivt tänkande. Mota bort alla nedvärderande ord, anklagelser, glåpord osv. Du säger vanligtvis inte ”idiot” till dina vänner, varför ska du då säga det till dig själv? Träng bort alla negativa tankar genom att fylla ditt sinne med positiva budskap. Du kan börja genom att skriva ner dina tankar i dagboken eller journalen. Då ser du vilka negativa tankar du måste få bort och ersätta med positiva tankar.

Prova de här tre sätten att få bort negativa tankar:

Sök efter sanningen. Negativa tankar innehåller ofta överdrifter och misstolkningar.

Ifrågasätt alla påståenden. Är det verkligen sant?

Konfrontera dina rädslor. Ibland är du rädd och orolig för överdrivna saker som aldrig kommer inträffa. Du vågar inte konfrontera dina rädslor eftersom du är rädd att begå förskräckliga misstag. Fråga dig själv: ”Vad är det värsta som kan hända om jag gör det? Kan jag leva med det?” Om svaret är ja, gör det.

Byt ut dina tankar. Ersätt negativa tankar med positiva budskap. Byt till realistiska, förnuftiga och mer uppbyggande budskap som hjälper dig att uppnå det du vill.

Självkritik i den inre dialogen har du lärt dig och lär du dig från andra människor – föräldrar, lärare, äldre syskon, vänner och andra. Med tanke på detta bör du vara försiktig hur du pratar med dina egna och andras barn. Du måste förstås ibland tillrättavisa barnen när de gjort något fel, men du ska göra det på ett kärleksfullt och positiv sätt.

STEG 5: FOKUSERA PÅ DINA STYRKOR

Framgångsrika personer väljer att fokusera på sina styrkor och förmågor, snarare än älta sina begränsningar. Det femte steget är därför att koncentrera dig på dina positiva sidor. Fokusera på din potential. Kom ihåg att det förflutna är över, du kan bara förändra framtiden.

Ta fram din dagbok eller journal och skriv ner tio positiva saker om dig själv. Läs igenom det du skrivit tidigare och plocka ut allt positivt du skriv om dig själv. Det finns en anledning till att du älskar och tror på dig själv.

Mota bort tvivel och rädslor

Vissa människor känner sig osäkra och tänker att de inte kan lyckas med något som de företar sig. Sådan osäkerhet leder bara till bristande tro på dig själv och allt du gör i ditt liv. Kom ihåg detta: Om du inte provat något kan du aldrig påstå att du kommer misslyckas med det.

Gör ditt bästa

Alla har begränsningar. Det du måste göra är att ta reda på vad du kan förbättra, arbeta på dem, och sluta tänka på resten.

Koncentrera dig på att utveckla dina talanger och förvärva mer kunskap. Din plikt är att maximera dina talanger för att uppnå det mesta i ditt liv.

Det finns två bra anledningar till att du ska göra ditt bästa:

– När du satsar 100% på det du gör kommer du känna större tillfredsställelse och glädje.

– Universum har ett sätt att straffa lathet och arrogans. Det kommer inte gå särskilt bra för dig i livet om du inte gör ditt bästa och bara gör halvhjärtade insatser.

Alltså: Gör alltid ditt bästa – varken mer eller mindre – och inse att ditt bästa varierar från gång till gång. Men du gör inte ditt bästa för att du är tvungen att imponera på andra människor. Du gör ditt bästa för att det är enda sättet att uppskatta ditt arbete.

Motivera dig själv

Vad du än står inför så påminn dig själv om att du kan göra det. Motivera dig själv varje dag så kommer du snart se att din nivå av självsäkerhet stiger.

Ett bra sätt att motivera dig själv på är att dagligen skriva ner fem saker som du gjort bra under dagen. Genom att läsa dessa listor, t.ex. varje morgon, känner du dig säker på att du kan åstadkomma allt du bestämmer dig för.

Tänk positivt

Det här är det vanligaste rådet i själv-hjälps-böcker och från motivationsgurus och även om det inte fungerat för dig tidigare (det beror antagligen på att det varit det enda sätt du använt) så ska du försöka med det igen.

När du kommer på dig själv att tänka negativa tankar, påminn dig själv att sluta med det och ersätta dem med positiva tankar. När du är fylld av jobbiga och deprimerande tankar, ersätt dem med tankar på lyckliga stunder i ditt liv. Om du upptäcker att du försöker uppnå perfektion, säg till dig själv att du gör ditt bästa. Det tillåter dig att förlåta dig själv och samtidigt fortsätta arbetet med att förbättra dig själv.

Ett bra sätt att tränga bort negativa tankar är att läsa och lyssna på positiva saker, t.ex. affirmationer och inspirerande historier om framgångsrika personer.

Du kan också ställa frågor som tvingar dig att tänka ut positiva svar, t.ex. ”vad är jag nöjd med i mitt liv just nu?”.

Visualisera din framtida framgång

Du ska regelbundet föreställa dig själv uppleva framgång. Känn upprymdheten, glädjen och tillfredsställelsen.

Erkänn din framgång

Ge dig själv beröm för allting du försöker göra. Betona processen att åstadkomma saker och ting, dessa modiga och enkla insatser som du utför, istället för att fokusera på framgången som slutresultat.

Gratulera och belöna dig själv varje gång du gör något som gör att du känner dig nöjd. Gå på restaurang, spa, eller ta resten av dagen ledigt.

Ge näring åt den här känslan genom att påminna dig själv om tidigare framgång. Du kan t.ex. skriva i din dagbok eller journal när du kände dig som lyckligast. Det kan vara vid en händelse, efter att du åstadkommit något eller något annat tillfälle då du kände dig helt nöjd och hade en djup känsla av fullbordan.

Acceptera och ”paketera om” misslyckanden

Det är sunt att kunna acceptera negativa sidor av dig själv. Om du ”gråter över spilld mjölk” och ältar tidigare misstag kommer du aldrig någonstans. Kom ihåg att misstag och misslyckanden i det förflutna aldrig kan bli ogjorda. Gjort är gjort. Acceptera att du gör misstag ibland och att varje misstag och misslyckande tar dig ett steg närmare framgång. När du ser misstag som en möjlighet till lärdom, kommer du att minska din rädsla och stärka din självsäkerhet.

STEG 6: HITTA DIN PASSION

Ditt värde kommer inte från det du åstadkommer. Det du åstadkommer är resultatet av ditt nedärvda värde. Men du får en bonus: När du skapar något värdefullt förstärks ditt självförtroende. Du är mer än vad du gör, men det du gör är en viktig del av den du är.

Alla personer med starkt självförtroende har en känsla av mening i livet. Därför är det viktigt att hitta något du brinner för, en passion. Det sjätte steget är därför: Hitta din passion och gör det!

Ta det här första två stegen:

Utvärdera dina förmågor och upptäck inom vilket område som du kan göra betydande insatser.

Ta dig an ett svårt uppdrag och försök tills du blivit exceptionellt bra på en sak.

Du har talang. Talang betyder inte bara att kunna måla mästerverk. Vårda andra människor är en talang. Undervisning är en talang. Att få människor känna sig välkomna är en talang. Problemlösning är en talang. Ledarskap är en talang. Föräldraskap är en talang.

Människor underskattar ofta sina egna talanger. Sluta jämföra dina förmågor med andras. Gör ditt bästa. Acceptera de talanger du har, utveckla dem och sluta önska dig andras talanger.

Talang är användbart men är inte allt. Personer på åskådarplats och personer som underpresterar lägger stor tonvikt på talang. De använder brist på talang som en ursäkt för att inte göra något. Det som förenar alla framgångsrika människor (vetenskapsmän, företagsledare, författare, läkare, idrottsmän och andra) är inte deras talang – det är deras fokus. När du bestämt dig för vad du vill göra, fokusera. Du kan inte göra allt.

STEG 7: ”DEN STÖRSTA HEMLIGHETEN”

Jag kallar det här steget för ”den första hemligheten” eftersom få tänker på det som en viktig faktor för stark självkänsla och stort självförtroende. Det är… kärlek.

Ett av de viktigaste sätten att öka självsäkerheten är att se till att ha mycket kärlek i livet. Ta nödvändiga steg att bygga upp ett nätverk av stödjande relationer. Kärlek resulterar i självförtroende, speciellt om du tillför dina relationer det du behöver – personer som kan hjälpa dig att växa.

Låt dig inte luras av tron att du bara kan bli lycklig när du träffar den perfekte mannen eller kvinnan. Då missar du en av de viktigaste faktorerna i ett kärleksfullt förhållande: vänskap. Du behöver inte vara gift för att leva ett lyckligt och givande liv, men du behöver få kärlek från vänner.

Det första steget är att leta efter personer som behöver kärlek och ta initiativ till att ge dem det. Då kommer du själv att börja få kärlek.

Börja med de personer som du redan har någon form av kontakt med – släktingar, arbetskamrater, grannar osv. – och fördjupa relationen med dem.